Daan Mok, drukker & uitgever
Uitgeverij De Appelbloesem Pers is op 1 november 1971 opgericht door Daniël Mok. 
Met de gedachte dat een eigen drukkerij de productiekosten zou kunnen verminderen is in 1979, samen met Edward Beerlage, 
Drukkerij De Appelbloesem Pers opgericht. 
In 2001 verliet Daniël Mok De Appelbloesem Pers en heeft Uitgeverij Abraxas opgericht.
De uitgeverij wordt redactioneel ondersteund en geadviseerd door Julia Boulanger, dr. Fred Scheepers en drs. René van Gruting.
Abraxas is gespecialiseerd in godsdienstwetenschappelijke uitgaven.

?Abraxas is een zich ?fenomenologisch? noemende uitgeverij,
die zich ook met aandacht voor andere klassieken verdienstelijk maakt. ?

Zowel Het heilige van Rudolf Otto als de Varieties van William James zijn zo schitterend geschreven
en hebben zo?n impact gehad op het denken over religie, dat zij in dit verband in de meest eigenlijke betekenis van het woord klassiek geacht mogen worden.?
Dr. J. A. van Belzen, godsdienstpsycholoog en historicus aan de Universiteit van Amsterdam 

Search this site powered by FreeFind


lRudolf Otto: Het heilige

Boekbesprekingen
Titel: Het heilige : 
een beschouwing over het irrationele in de idee van het goddelijke en de verhouding ervan tot het rationele /
Rudolf Otto ; [vert. uit het Duits: Johannes W. Dippel]
Auteur: Rudolf Otto 1869-1937
Medewerker: J.W. Dippel; Dani?l Mok
Jaar: 2002
Editie: 3e dr. / geheel herz. door Daniël Mok
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Reeks: Fenomenologische bibliotheek
Annotatie: Ondertitel omslag: over de buitenredelijke kant van het goddelijke
1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Seyffardt's Boek- en Muziekhandel, 1928
Met lit. opg
Vert. van: Das Heilige. - Breslau : Trewendt & Garnier, 1917
Omvang: IX, 256 p. : muz. ; 23 cm
ISBN: 90-807300-1-7
Trefwoord Depot: godsdienstfilosofie
Trefwoord GOO: Het heilige
Trefwoord persoon: Rudolf Otto 1869-1937
Basisclassificatie: 11.02 godsdienstfilosofie

      Een wijze uit het westen; beschouwingen over Rudolf Otto en het heilige / [samenst., bew. en voorw.: Dani?l Mok] 
Titel: Een wijze uit het westen : 
beschouwingen over Rudolf Otto en het heilige / [samenst., bew. en voorw.: Daniël Mok]
Medewerker: Daniël Mok
Jaar: 2001
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Reeks: Biografische kleinoden, ISSN 0924-6789 ; nr. 4
Fenomenologische bibliotheek
Annotatie: Met reg
Uitg. ter gelegenheid van de derde Nederlandse druk van Rudolf Otto's Het Heilige
Omvang: 279 p. ; 23 cm
ISBN: 90-70459-36-1
Trefwoord Depot: godsdienstfilosofie
Trefwoord GOO: Godsdienstfilosofie, Das Heilige (Otto), Het heilige
Trefwoord persoon: Rudolf Otto 1869-1937
Basisclassificatie: 11.02 godsdienstfilosofie
Samenvatting: Bloemlezing van beschouwingen over de klassieke studie van de Duitse theoloog Rudolf Otto (1869-1937),
'Das Heilige'.

      
	  Titel: Adolf : Jawohl, ik ben terug! / Walter Moers ; [geautoriseerde vert. uit het Duits: Cindy Hoetmer]
Auteur: Walter Moers 1957-
Medewerker: Cindy Hoetmer 1967-
Jaar: 2000
Editie: 1e dr
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Annotatie: Vert. van: Adolf, Ich bin wieder da!! - Frankfurt am Main : Eichborn, 1998
Omvang: [72] p. : gekleurde ill. ; 22X22 cm
ISBN: 90-70459-23-X geb.
Trefwoord Depot: stripverhalen
Trefwoord persoon: Adolf Hitler 1889-1945
Samenvatting: Ballonstrip over de terugkomst van Adolf Hitler in de jaren negentig.


       Piet Heuwekemijer
	   Titel: De autobiografie van Piet Heuwekemeijer : vijftig jaar symfonieorkest / 
[Piet Heuwekemeijer ; ed. Frans Pasdeloup]
85 jaar zoeken naar zekerheid
Auteur: Piet C. Heuwekemeijer 1915-
Medewerker: Frans Pasdeloup
Jaar: 2000
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Annotatie: Met bibliogr., reg
Omvang: 287 p. : ill. ; 25 cm + CD: 85 jaar zoeken naar zekerheid :
een portret van Piet Heuwekemeijer / samenstelling: David de Jongh
ISBN: 90-70459-34-5 geb.
Trefwoord Depot: autobiografieën; symfonieën
Trefwoord GOO: 4.210 Nederland; Herinneringen (vorm), 1915-2000
Trefwoord persoon: Piet C. Heuwekemeijer 1915-
Basisclassificatie: 24.50 historische muziekwetenschap: algemeen
Samenvatting: Memoires van de voormalige directeur van het Concertgebouworkest (1959-1967)
en de omroeporkesten (1968-1980).

      Titel: Contornos = Contours / Arlindo Pintomeira ; [trad.: F. Bastos]
Contours
Auteur: Arlindo Pintomeira 1946-
Medewerker: F. Bastos
Jaar: 1998
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Omvang: 69 p. : ill. ; 21 cm
ISBN: 90-70459-16-7
Trefwoord Depot: schilderkunst
Trefwoord persoon: Arlindo Pintomeira 1946-

     Esther Jansma: Bloem, steen
	 Titel: Bloem, steen : gedichten / Esther Jansma
Auteur: Esther Jansma 1958-
Jaar: 1997
Editie: 2e dr
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Annotatie: 1e dr.: Amsterdam : De Arbeiderspers, 1990
Omvang: 51 p. ; 19 cm
ISBN: 90-70459-14-0
Trefwoord Depot: gedichten ; oorspr. - Nederlands
Samenvatting:  Gedichten over de rouw en woede rond een dood geboren kind.
Recensie:  De gedichten in deze bundel cirkelen rond het kind dat ontstond en dood werd geboren, rond een afwezigheid tenslotte. Ze zijn in drie afdelingen gerangschikt, plus een gedicht als proloog en een als epiloog, een goede compositorische weergave van de verwerking van dit tegennatuurlijke, dat leven niet tot leven komt. Geopend wordt met: 'Ik hul haar in weefsels van woorden' de toonzetting. In de eerste afdeling de schrijnende verwoording van de kennismaking met het dode kind en de pijn van niet in te vullen ouderschap. In de tweede woede en navenante verbeeldingen, iets moeilijker mee te beleven dan die in de beide andere. De derde afdeling is een trefzekere taaluiting van de relatie tot het begraven en steeds meer als stilte bestaande kind. Een bundel die ontroert zonder sentimenteel te maken.

       
	   Titel: The turning tide : 
the user's role in the redevelopment of harbour buildings in North-West Europe = Het kerend tij :
de rol van de gebruiker bij de herontwikkeling van havenpanden in Noord-West Europa /
Peti Buchel en Bert Hogervorst ; photogr., foto's van Willem Vermaase ; transl., vert. Annie Wright
Het kerend tij
Auteur: Peti Buchel; Bert Hogervorst
Medewerker: A.N.R. Wright
Jaar: 1997
Uitgever: Amsterdam : Gilde van Werkgebouwen aan het IJ
Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Annotatie: Met lit. opg., index
Omvang: XIII, 215 p. : ill., krt. ; 27 cm
ISBN: 90-70459-15-9
Trefwoord Depot: bouwkunst; havens
Trefwoord GOO: Stedelijke ontwikkeling, Stedelijk beleid, Havengebieden ; 4 Noordwest-Europa
Basisclassificatie: 74.73 stads- en dorpsvernieuwing

Recensie: 
Pakhuizen, havengebouwen, loodsen. Door het verschuiven van de havenactiviteiten kwamen ze de afgelopen decennia steeds vaker leeg te staan. Karakteristieke bebouwing is de blijvende kracht van de haven. In de jaren tachtig werd wereldwijd een trend ingezet om deze gebouwen nieuw leven in te blazen. Dit boek is met name geschreven vanuit de gebruikers, en meer specifiek de krakers. Het draait om het spanningsveld dat bestaat tussen beleidsmakers, uitvoerders van beleid en mensen die hun dromen najagen. Na een algemene introductie wordt allereerst aandacht besteed aan pakhuis Het Veem (Amsterdam) en omliggende gebouwen. Vervolgens worden locaties behandeld in Liverpool, Dublin, Bristol en Kopenhagen en worden voorbeelden getoond van panden, die inmiddels worden hergebruikt. Bevat vele mooie zwartwitfoto's en een bewogen doorleefde tekst. De tekst is deels beschrijvend maar zeker ook deels geschreven vanuit een maatschappelijke visie op deze ontwikkeling. Al met al een bijzonder boek.


       Titel: Open brief van God / [L. Laeyendecker]
Open brief aan God
Auteur: Leonardus Laeyendecker 1930-; Antoine Bodar 1944-
Jaar: 1997
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Annotatie: Bevat ook in facs. de tekst van 'Open brief aan God' door Antoine Bodar, verschenen in Trouw
Omvang: 10 p. ; 23 cm
ISBN: 90-70459-13-2
Trefwoord Depot: godsdienstsociologie
Trefwoord GOO: Columns (teksten), 19XX
Basisclassificatie: 18.11 Nederlandse letterkunde

Andreas Burnier: Gustav Meyrink, bewoner van twee werelden
       Titel: Gustav Meyrink, bewoner van twee werelden / 
Andreas Burnier. De fantastische literatuur van Gustav Meyrink /
Marianne Wünsch ; [vert. uit het Duits en bew. door Mark van Duijn]
Gustav Meyrink
De fantastische literatuur van Gustav Meyrink
Auteur: Andreas Burnier pseud. van Catharina Irma Dessaur
Medewerker: Marianne Wünsch 1942-; Mark van Duijn
Jaar: 1996
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Reeks: Biografische kleinoden, ISSN 0924-6789 ; nr. 2
Annotatie: Rugtitel: Gustav Meyrink
Met lit. opg
Gedeeltelijk vert. van: Auf der Suche nach der verlorenen Wirklichkeit
Omvang: 56 p. ; 25 cm
ISBN: 90-70459-09-4 geb.
Trefwoord Depot: Duitse letterkunde
Trefwoord GOO: Fantastische literatuur, 1868-1932
Trefwoord persoon: Gustav Meyrink pseud. van Gustav Meyer
Basisclassificatie: 18.09 Duitse letterkunde

Samenvatting: Twee essays over leven en werk van de Oostenrijkse schrijver (1868-1932).
Recensie: 
Het eerste essay is een Albert Verwey-lezing van Andreas Burnier, getiteld 'Gustav Meyrink, bewoner van twee werelden'; het tweede is een nawoord van Marianne Wünsch bij de Duitse uitgave van 'De Engel van het westelijk venster', getiteld 'De fantastische literatuur van Gustav Meyrink'. Andreas Burnier belicht uitvoering G.M.'s levensloop en behandelt als voorbeeld van zijn werk 'De Golem', waarbij zij sterk de nadruk legt op het esoterisch-occulte karakter : een weerspiegeling van G.M.'s eigen zoeken naar de hogere waarheid achter de uiterlijke dingens des levens.
Marianne Wünsch geeft vooral een diepgaande literatuurwetenschappelijke analyse van 'De Engel...', met sterke nadruk op G.M.'s gebruik van symboliek en op de knappe constructie van de roman met de vele personages; ook hier een verwijzing naar de metafysische inslag. De twee essays samen geven een zeer helder beeld van de Oostenrijkse schrijver (1868-1932) en zijn werk, tegen de achtergrond van zijn tijd. Verzorgde uitgave.


      
      Titel: De twee oorlogsbrieven van Walter en Ernst Maas : amandelmelk / [inl. en vert. uit het Duits: Jan Oegema]
Auteur: Walter Maas 1909-; Ernst Maas 1911-1996
Medewerker: Jan Oegema 1963-
Jaar: 1995
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Reeks: Biografische kleinoden, ISSN 0924-6789 ; nr. 3
Annotatie: Uitg. t.g.v. het 50-jarig bestaan van Stichting Gaudeamus, Amsterdam
in coproduktie met het Walter Maashuis, Bilthoven
Vert. van: Eine Zusammenfassung des Kriegerlebens 1939-1945
Omvang: 92 p. : foto's. ; 20 cm
ISBN: 90-70459-11-6
Trefwoord Depot: brieven; Wereldoorlog II ; Nederland
Trefwoord persoon: Walter Maas 1909-
Ernst Maas 1911-1996

Samenvatting: Twee brieven uit 1945 van twee Duits-joodse broers waarin ze vertellen over hun ervaringen in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Recensie: Walter en Ernst Maas, twee Duits-joodse broers die in de jaren '30 naar Nederland uitweken na het aan de macht komen van Hitler, schreven resp. vlak vóór en vlak ná het einde van de Tweede Wereldoorlog een brief die was bestemd voor familie in Europa en Amerika om hen op de hoogte te brengen wat er met hen was gebeurd. Ná de oorlog werd Walter Maas de man achter Stichting Gaudeamus (voor hedendaagse muziek). Beide brieven geven een beeld van wat er met het gezin Maas in de oorlog is gebeurd, maar zijn persoonlijk noch historisch voor een groter publiek boeiend. Wellicht als voorgeschiedenis van de Stichting Gaudeaumus voor kenners interessant.


      Titel: Arlindo Pintomeira
Auteur: Arlindo Pintomeira 1946-
Jaar: 1995
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Annotatie: Omslagtitel: Pintomeira. - De keerzijde der pagina's is niet bedrukt
Omvang: 43 p. : ill. ; 24 cm
Trefwoord Depot: schilderkunst
Trefwoord persoon: Arlindo Pintomeira 1946-

     
	 Titel: Banská Stiavnica : vijf vemers en een y-techse in Midden-Europa : een verslag in zes impressies / 
[Monique van de Griendt ... et al.]
Medewerker: Monique van de Griendt
Jaar: 1995
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Omvang: 46 p. : ill. ; 20 cm
Trefwoord Depot: Slowakije; reisverhalen

       Titel: Congenital posterolateral diaphragmatic hernia : 
pathophysiological studies and clinical picture / door Albert Pieter Bos
Auteur: Albert Pieter Bos 1949-
Jaar: 1993
Uitgever: [S.l. : s.n.]
Drukker: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Annotatie: Proefschrift Rotterdam
Lit. opg. - Met een samenvatting in het Nederlands
Omvang: 142 p. ; 24 cm
ISBN: 90-9005886-9
Trefwoord Depot: aangeboren afwijkingen
Trefwoord GOO: Aangeboren afwijkingen, Pathologische fysiologie , Middenrif, Middenrifsbreuk; Proefschriften (vorm)
Basisclassificatie: 44.83 reumatologie, orthopedie

     Het Nederlandsche Veem door M. Nibbering
     Titel: Naamloze vennootschap "Het Nederlandsche Veem" Amsterdam / [tekst van Maurits Nibbering]
Medewerker: Maurits Nibbering
Jaar: cop. 1991
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Reeks: Architectonische kleinoden, ISSN 0924-6770 ; nr. 1
Annotatie: Heruitg. van een fotoatlasje uit 1898 ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van De Appelbloesem Pers
(anno 1 november 1971),
aangeboden aan haar relaties en aan de leden van de vereniging Werkgebouw Het Veem
ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan
Omvang: [32] p. : ill. ; 16X24 cm
ISBN: 90-70459-08-6
Trefwoord Depot: pakhuizen; bouwkunst

Samenvatting: (Bouw)geschiedenis van het pakhuis "Het Veem" in het westelijk havengebied van Amsterdam.
Recensie: 
Deze uitgave is tot stand gekomen ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Appelbloesem Pers en is aangeboden aan de leden van de vereniging Werkgebouw 'Het Veem' ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan. Aan het IJ in Amsterdam, noordelijk van de westelijke eilanden staan vier voormalige pakhuizen. Rond de laatste eeuwwisseling zijn ze gebouwd. Onlangs hebben ze een nieuwe funktie gekregen als bedrijfsverzamelgebouw. Het Veem heeft als laatste in 1990-'91 een opknapbeurt ondergaan. Middels een bescheiden uitgave wordt een beeld geschetst van de oorspronkelijke situatie; daarbij wordt gebruik gemaakt van fraai, oorspronkelijk fotomateriaal. Vanwege de beschrijving van de architectuur van het vroegere pakhuis mogelijk van zijn belang voor hen, die in ons industriële erfgoed zijn geïnteresseerd. Klein formaat; omslag met het oorspronkelijke vignet van de NV het Nederlandsche Veem.


     Titel: Architectonische kleinoden
Jaar: 1991-...
Nummering: Nr. 1 - ...
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Omvang: 16 x 24 cm
ISSN: 0924-6770 = Architectonische kleinoden

      
	  Titel: Geheim is geheim / Mary Noothoven van Goor
Auteur: Maria Geertruida Noothoven van Goor 1911-2004 Jaar: 1990 Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers Reeks: Biografische kleinoden, ISSN 0924-6789 ; nr. 1 Omvang: 30 p. : foto's. ; 24 cm ISBN: 90-70459-06-X geb. Trefwoord Depot: heiligen; levensbeschrijvingen Trefwoord GOO: Heiligen; 4.280 Frankrijk; Biografieën (vorm), 1850-1900 Trefwoord persoon: Bernadette Soubirous 1844-1879

Samenvatting: Schets van de religieuze verschijningen aan de katholieke Franse molenaarsdochter Bernadette Soubirous (1844-1879).
Recensie: 
In kort bestek - 20 pagina's tekst en 3 grote foto's - spitst dit opstel over de eenvoudige boerendochter Bernadette Soubirous, in 1844 geboren in Lourdes, zich toe op de vraag: hoe verhoudt 'de bedwelmende pracht en de perfect geregisseerde organisatie van het machtige instituut' (de roomskatholieke kerk) zich tot één weerloos kind? Haar mystieke ontmoetingen met 'een verschijning uit een andere wereld' leidden vanaf 1858 tot een ongekende stroom pelgrims naar het bedevaartsoord Lourdes. Vernederingen door hoogwaardigheidsbekleders en 'nonnen' waren evenwel haar levenslange deel. Zij wilde onder geen beding 'haar geheim' prijsgeven. Zoals Jeanne d'Arc, zegt de schrijfster, is zij letterlijk het slachtoffer van dezelfde kerk die later de plaats van haar verschijningen als een kerkelijk heiligdom bestempelde en haarzelf heilig verklaarde. Het antwoord op de centrale vraag wordt slechts summier aangeduid, met een verwijzing naar het in de geest wedergeboren worden na een onverbiddelijke lijdensweg. Een intrigerend, fraai uitgegeven opstel.


     Titel: De witte merrie : (gedichten) / Eva van 't Schip
Auteur: Eva van 't Schip
Jaar: 1983
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Omvang: 31 p. ; 21 cm
ISBN: 90-70459-05-1 (verbeterd)
Trefwoord Depot: gedichten ; oorspr. - Nederlands
Noot: Druktechniek: offset.
Recensie:  De gedichten in deze bundel zijn zo onsamenhangend dat er weinig zinnigs over te zeggen valt. De schrijfster ervan maakt gedachtensprongen die nauwelijks te volgen zijn, en ze haspelt zo raar met de taal dat er soms erg vreemde zinnen ontstaan zoals: /Wat ik met verzen is zou willen zeggen/(blz. 15). De dichteres probeert te schrijven over wanhoop, verdriet en eenzaamheid, maar is niet veel verder gekomen dan wat wartaal dat als los zand uit elkaar valt.

     
	 Titel: De rode molen : gedichten / Maarten Vasbinder
Auteur: Maarten Vasbinder
Jaar: 1982
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Omvang: 76 p. ; 23 cm
ISBN: 90-70459-01-9
Trefwoord Depot: gedichten ; oorspr. - Nederlands

Recensie: Een bundel 'gedichten' als mosterd na de 'maatschappelijk geëngageerde' gedichtenschrijfrage. Voor de prijs die het boekje moet opbrengen is de uitvoering van zeer slechte kwaliteit. Achterhaalde en obligate thema's in amateuristische versvorm.


     
    Drukkerij De Appelbloesem Pers, 1982 in de Nieuwe Looiersstraat, vlnr: schrijver/tekenaar, drukpers en drukker 
	 Titel: Mammie, mag ik naar beneden springen? / bas
Auteur: Bas is B. Rumpen
Jaar: 1982
Uitgever: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Omvang: 44 p. : ill. ; 28 cm
ISBN: 90-70459-03-5 (verbeterd)
Trefwoord Depot: stripverhalen
Aanvraagnummer: SF 1982/49 DEPOTEXEMPLAAR
Noot: Druktechniek: offset.

Samenvatting: Ballonstrips
Recensie: 
Dit album bestaat deels uit korte stripjes, deels uit cartoons. De humor is vaak absurdistisch en enigszins intellektualistisch, en bovendien sterk geënt op die van Kamagurka. Ook wat eenvoud van de tekenstijl betreft leunt dit album op deze cartoonist. De vergelijking valt echter zowel wat humor als wat tekenstijl betreft negatief uit voor dit album. De grappen zijn zelden echt leuk, en Bas' gebrek aan tekenvaardigheid wordt niet gekompenseerd door het vermogen toch nog aantrekkelijke tekeningen te maken. Minder positief is ook de hoeveelheid papier die de (zwart-wit) tekeningen in beslag nemen. Thema's die regelmatig terugkeren bij Bas zijn o.a. dood, kannibalisme, eenzaamheid en zelfmoord. De manier waarop deze thema's uitgewerkt zijn, maakt het album uiteindelijk weinig aantrekkelijk. Ook drukkwaliteit en lettering (vaak type-letters) stoten af.


       Titel: Nederlandse bedrijven in Latijns Amerika / samenstelling Onderzoeksgroep MOL
Organisatie: Stichting Onderzoeksgroep Multinationale Ondernemingen Latijns-Amerika, Amsterdam
Jaar: 1980
Uitgever: Amsterdam : Onderzoeksgroep Multinationale Ondernemingen Latijns-Amerika
Drukker: Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Annotatie: Voorgaande ed. 1976 onder auspiciën van CLAT Nederland
Omvang: 309 p. : ill. ; 30 cm
Trefwoord Depot: Latijns-Amerika; ondernemingen
Trefwoord GOO: Internationale ondernemingen; 4.210 Nederland, 7 Latijns-Amerika; Gidsen (vorm)
Basisclassificatie: 83.83 grootbedrijf

Titel:     Het aquarius boek / [door] Noud van den Eerenbeemt
Auteur:    Noud van den Eerenbeemt
Jaar:      1971
Uitgever:  Amsterdam : De Appelbloesem Pers
Annotatie: ill
Omvang:    70 p
Formaat:   29 cm
Code:      (Dewey) 291.42

Uitgeverij Sexquis

	 
	 Titel: Les in Lima : een bioloog tussen regenwoud en woestijn / Piet van Ipenburg : 
[red. adviezen Koos Knol ... et al.]
Auteur: Pieter Adriaan van Ipenburg
Medewerker: Koos Knol
Jaar: 2002
Uitgever: Haarlem : Stichting Biodiversiteit en Educatie i.s.m. De Appelbloesem Pers Annotatie: Met reg Omvang: 182 p. : ill. ; 22 cm ISBN: 90-70459-37-X Trefwoord: reisverhalen; Peru; natuurbeheer en -ontwikkeling

	 
	 Titel: Naar een nationaal supportersbeleid / [eindred.: Anneke Ruitenberg]
Medewerker: Anneke Ruitenberg
Jaar: 1996
Uitgever: Amsterdam : Stichting Axios i.s.m. De Appelbloesem Pers Omvang: 60 p. : foto's. ; 24 cm ISBN: 90-70459-12-4 Trefwoord: voetbal; vandalisme

 
Kinderdijkstraat 77
1079 GE Amsterdam
Fax: 084-7221291
Mail: uitgeverij-abraxas@zonnet.nl

	 Quakers: triomf en tragiek van het geweten; beeld van een humanitaire religie / Rufus M. Jones 
	 Titel: Quakers: triomf en tragiek van het geweten : beeld van een humanitaire religie / Rufus M. Jones; 
[vert. door Rob Limburg ; geheel herz., aangevuld en bew. door Daniël Mok]
Auteur: Rufus Matthew Jones 1863-1948
Medewerker: Rob Limburg; Daniël Mok
Jaar: 2005
Uitgever: Amsterdam: Abraxas
Annotatie: Met lit. opg
Oorspr. titel: Quakergeloof en Quakerleven. - Den Haag: Servire, 1931
Vert. van: The faith and practice of the Quakers. - London : Methuen, 1927. - (The faiths)
Omvang: 160 p.; 20 cm
ISBN: 90-807300-4-1
Trefwoord Depot: Quakers

      Rudof Otto: Genadereiligie / Religieuze overeenkomsten      Boekbesprekingen
	   Titel: De genadereligie van India en het christendom: overeenkomsten en verschillen 
& Religieuze overeenstemming : parallellen in de godsdienstgeschiedenis /
Rudolf Otto; [vert. door A. Scheepers en Joh. Vogel]
Religieuze overeenstemming
Auteur: Rudolf Otto 1869-1937
Medewerker: Alfred Robert Scheepers 1951-
Jaar: 2005
Uitgever: Amsterdam : Abraxas
Reeks: Fenomenologische bibliotheek
Annotatie: Met lit. opg., index
Vert. van: Die Gnadenreligion Indiens und das Christentum : Vergleich und Unterscheidung. -
München: Beck [etc.], 1930 en Parallelen und Konvergenzen in der Religionsgeschichte. -
München: Beck, 1931
Omvang: 175 p.: ill.; 20 cm
ISBN: 90-807300-3-3
Trefwoord Depot: genade; christendom; oosterse godsdiensten
Trefwoord GOO: Christendom, Indische godsdiensten, Genade, Religieuze ervaring, Godsdiensten
Basisclassificatie: 11.01 systematische godsdienstwetenschap: algemeen

     Vormen van religieuze ervaring; een onderzoek naar het wezen van de mens / William James 
	 Titel: Vormen van religieuze ervaring: een onderzoek naar het wezen van de mens / William James; 
[vert. uit het Engels: Daniël Mok ... et al.]
Auteur: William James 1842-1910
Medewerker: Daniël Mok
Jaar: 2005
Editie: 5e [verb.] dr
Uitgever: Amsterdam: Abraxas
Reeks: Fenomenologische bibliotheek
Annotatie: Met reg
Oorspr. titel: Vormen van de religieuze ervaring. - 2003
Eerder verschenen o.d.t.: De varianten van religieuze ervaring. - Utrecht : Servire, 1995. -
(Spirituele klassieken) en in vert. van J. Dutric Varianten van religieuze beleving. -
Zeist : De Haan ; Arnhem: Van Loghum Slaterus, 1963. - (Palladium paperbacks)
Oorspr. titel in vert. van J.P. Wesselink-van Rossum:
De verscheidenheden op het gebied van de godsdienstige ervaringen;
een studie over de menschelijke natuur zijnde de 'Gifford lectures on natural religion'
gehouden te Edinburgh 1901-1903. - Utrecht : Leijdenroth, 1907
Vert. van: The varieties of religious experience. - London [etc.]: Longmans, Green, 1902
Omvang: 399 p.: ill.; 23 cm
ISBN: 90-807300-2-5
Trefwoord Depot: godsdienstpsychologie

     God zoekt de mens; een filosofie van het jodendom / Abraham Joshua Heschel
	 Titel: God zoekt de mens: een filosofie van het jodendom / Abraham Joshua Heschel ; 
[uit het Engels vert. door Daniël Mok]
Auteur: Abraham Joshua Heschel 1907-1972
Medewerker: Daniël Mok
Jaar: 2005
Uitgever: Amsterdam : Abraxas
Reeks: Fenomenologische bibliotheek
Annotatie: Met lit. opgave Vert. van: God in search of man. - New York: Farrar, Strauss and Giroux. - Oorspr. uitg.: 1955 Omvang: 479 p.; 23 cm ISBN: 90-807300-5-X Trefwoord Depot: jodendom; joodse wijsbegeerte; godsdienstfilosofie Recensie

       
	   Titel: Vormen van de religieuze ervaring : een onderzoek naar het wezen van de mens / William James; 
[vert. uit het Engels: Johan L. van Tricht ... et al.]
Auteur: William James 1842-1910
Medewerker: Johan Leonard van Tricht 1883-1964
Jaar: 2003
Uitgever: Amsterdam: Abraxas
Reeks: Fenomenologische bibliotheek
Annotatie: Met reg
Eerder verschenen o.d.t.: De varianten van religieuze ervaring. - Utrecht : Servire, 1995. -
(Spirituele klassieken) en in vert. van J. Dutric Varianten van religieuze beleving. -
Zeist : De Haan ; Arnhem : Van Loghum Slaterus, 1963. - (Palladium paperbacks)
Oorspr. titel in vert. van J.P. Wesselink-van Rossum:
De verscheidenheden op het gebied van de godsdienstige ervaringen;
een studie over de menschelijke natuur zijnde de 'Gifford lectures on natural religion'
gehouden te Edinburgh 1901-1903. - Utrecht : Leijdenroth, 1907
Vert. van: The varieties of religious experience. - London [etc.] : Longmans, Green, 1902
Omvang: 399 p.: ill.; 23 cm
ISBN: 90-807300-2-5
Trefwoord Depot: godsdienstpsychologie
Trefwoord GOO: Godsdienstpsychologie
Basisclassificatie: 11.06 godsdienstpsychologie

                           
Titel: 
Het heilige en het alledaagse / Mircea Eliade; vert. [uit het resp. Duits, Frans en Engels]: 
Daniël Mok, Nelleke van Maaren (inleiding en nawoord) en dr. Fred Scheepers (aanhangsel)
Auteur: 
Mircea Eliade (1907-1986; 
Jaar: 
2006
Uitgever: 
Amsterdam: Uitgeverij Abraxas
Reeks: 
Fenomenologische Klassieken
Annotatie: 
Eerder verschenen in een vertaling van Hans Andreus (1926-1977) pseud. van J.W. van der Zant bij: 
Katwijk: Servire, cop. 1987
Met register,
Verklarende woordenlijst en een aanhangsel bij de Amerikaanse uitgave 1e Nederlandse uitg. o.d.t.: Het gewijde en het profane: een studie over de religieuze essentie. Hilversum : De Boer [etc.], 1962. - (Sterrenserie; 3). Tevens verschenen o.d.t.: Het heilige en het profane. - Amsterdam: Meulenhoff, 1977. (Meulenhoff editie; E 470) Vertaling van: Das Heilige und das Profane: vom Wesen des Religiösen.
Hamburg: Rowohlt, 1957. - (Rowohlts deutsche Enzyklopädie) (Rororo; 31)
Frankfurt am Main/Leipzig: Insel Verlag, 1998. - (Insel Taschenbuch; 2242)
Trefwoord: 
(LTR) Godsdienstfenomenologie; (BTR) godsdienstfilosofie
Code: 
(SISO) 203
(Unesco) b
(NUGI) 614
Samenvatting: 
Een godsdienstwetenschappelijke verhandeling over de inhoud en beleving van de religie 
van de archaïsche mens, geprojecteerd naar de moderne mens.
Recensie: 
Op het gebied van de godsdienstwetenschap inmiddels een klassiek werk. 
De auteur vraagt aandacht voor het religieuze, het sacrale, de transcendentie van het profane,
van het alledaagse.
Een dimensie die diep in het onderbewuste van de geseculariseerde Westeuropese mens is teruggedrongen.
Aan de hand van hoe de archaische mens het sacrale beleeft,
poogt de auteur de moderne mens een mogelijke weg te wijzen naar de beleving van de religieuze dimensie.
Fascinerend; één van die boeken die echt ergens over gaan.
Bevat een zaken- en personenregister en een verklarende woordenlijst.


Iris de Swart (1977)
Drukkerij De Appelbloesem Pers, ca. 1980 aan de Prinsengracht

 

 

Recensie


Heschel: De sabbat
 

ABRAHAM JOSHUA HESCHEL

De Sabbat
en zijn betekenis in de huidige tijd

&

Verandering vanuit de traditie
een joodse visie